Wettelijke vermeldingen

Les Flots Bleus
Avenue des Chardons – Bd de la Forêt 85460 LA FAUTE SUR MER
Vendée – Pays de la Loire
Tél : 02 51 27 11 11
Email
APE : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (5530Z)
SIRET : 44057983700012

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tél : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Webwww.francecom.com
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100017

Juridische informatie
Copyright

In overeenstemming met de wet van 11 maart 1957 (artikel 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder toestemming van het bedrijf FranceCom. De logo’s, afbeeldingen en handelsmerken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Deze site kan, onbewust, zijn gekoppeld aan andere sites door middel van hyperlinks. De uitgever en het bedrijf FranceCom zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze andere sites.
De gebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.

Verklaring met betrekking tot de correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Registratie CNIL (aanvraag lopend).

Op grond van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft u het recht van oppositie (art. 26 van de wet), toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en correctie (art.36 van de wet) van uw gegevens. Dus u kunt eisen dat uw gegevens die onjuist, onvolledig, misleidend, verouderd zijn of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden, worden gecorrigeerd, aangevuld, aangepast of verwijderd.

Bemiddelaar

Overeenkomstig artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek heeft de consument, binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het consumentenwetboek, het recht om een verzoek in te dienen voor een minnelijke schikking door bemiddeling, bij SAS Médiation Solution 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost